Cytaty

I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim.

(Księga Ezechiela 20:11)

Dzieci z Afryki

Młodzieżówka