Cytaty

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie.

(List św. Pawła do Kolosan 2:6)

Dzieci z Afryki

Młodzieżówka