Cytaty

Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego.

(2 Księga Mojżeszowa 32:26)

Dzieci z Afryki

Młodzieżówka