Cytaty

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.

(List do Rzymian 8:1-2)

Dzieci z Afryki

Młodzieżówka